ประกาศ ครม 26 ตุลาคม 2560

ครม. อนุมัติให้ วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ถือเป็นวันหยุดราชการและวันหยุด .... ประกาศเทศบาลเมืองมาบตาพุด เรื่อง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิง .... เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์. ครม.อนุมัติ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันหยุดราชการ. ประกาศแก้ไข แนวทางการปฏิบัติ “ในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม .... เกาะติดกฎหมายแรงงาน และบทวิเคราะห์