สมเด จ พระ พุฒ จาร ย โต

รูปถ่ายสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหมรํสี) วัดระฆังโฆสิตาราม - ศิลป .... ข่าว Like สาระ - 'ผู้สวดมนต์เช้าเย็นไม่ขาด'บุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดน .... คติธรรมคำสอน โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต พรหมรังสี ). 1361. คุณไสย..อย่ากลัว สยบด้วยคาถาสั้นๆเพียง..สามคำ "สมเด็จพระพุฒา .... ข่าว Like สาระ - 'ผู้สวดมนต์เช้าเย็นไม่ขาด'บุคคลนั้นย่อมเข้าสู่แดน .... สมเด็จโตห่วงแผ่นดิน จุดเทียนเข้าบ้านสมเด็จเจ้าพระยากลางวันแสกๆ ...