หลวง พ อ เขียน รุ น แรก

พระรูปหล่อโบราณ หลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงเล็ก วัดสำนักขุนเณร พิจิตร .... หลวงพ่อเขียน เสาร์ห้า ปี03 จ.พิจิตร-จามเทวี52 พระเครื่อง พระแท้ .... พระครูธรรมสรคุณ(หลวงพ่อเขียน)วัดกะทิง รุ่น1 พรแปดประการ จ. จันทบุรี .... หล่อโบราณหลวงพ่อเขียน พิมพ์หน้าลิงใหญ่ วัดสำนักขุนเณร พิจิตร M02 .... พระเครื่องเมืองอุตรดิตถ์. พระครูธรรมสรคุณ(หลวงพ่อเขียน)วัดกะทิง รุ่น1 พรแปดประการ จ. จันทบุรี ...